Under året konstaterades totalt cirka 21 750 coronavirussmittor hos invånare inom HUS område. Totalt vårdades 1203 coronaviruspatienter på våra sjukhus vård- och intensivvårdsavdelningar.

Inom HUS område konstaterades cirka 21 750 coronavirussmittor under året. Källa: register för smittsamma sjukdomar, Institutet för hälsa och välfärd