Det gångna coronaåret har inneburit arbete nästan dygnet runt för Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar på HUS. Många arbetsdagar har börjat på sjukhuset och slutat i tv-studion.

”Alltid när det är fråga om en situation som hotar hela befolkningens hälsa får kommunikationen en allt större betydelse. Vi har erfarenhet av detta även från svininfluensan och ebolaviruset”, säger Järvinen.

Mediearbetet har tagit en stor andel av Järvinens år, delvis som en medveten lösning. Detta har gett kollegorna en bättre möjlighet att sköta patientarbete.

Kommunikation är vårt sätt att hantera sjukhusets verksamhet

Kommunikation spelar en central roll i kampen mot coronavirusepidemin, eftersom tillförlitlig information har potential att påverka människors beteende. Att berätta öppet att människor får vård skapar dessutom trygghet. I kristider är detta inte en självklarhet.

”Kommunikation är vårt sätt att hantera sjukhusets verksamhet”, sammanfattar Järvinen.

Enligt Järvinen är hörnstenarna för en framgångsrik kommunikation bakgrundsfakta och kontext.

”I det finländska samhället är det svårt att få igenom saker och ting om man inte motiverar dem. Så är det till exempel med olika coronarekommendationer. När människorna tror på det du säger, går budskapet fram.”

Medierna lever starkt i ögonblicket

Järvinen tar upp några saker om samarbetet med medierna. Han menar att medierna okritiskt har låtit människor från olika områden kommentera coronaviruset utan egentlig expertis. Detta skapar lätt förvirring.

”Dessutom lever medierna starkt i ögonblicket och tänker ofta inte längre. De redogör för den rådande situationen i nyheterna men lämnar ofta bort hur vi ska gå vidare. Men coronavaccinationerna har breddat perspektivet lite.”

Järvinen nämner även logiken i konflikter och konfrontationer, bekanta särskilt från sociala medier, som speciellt mitt under en kris är mycket oönskade.

När du har gett dig i strid orkar du

Hur ska man klara av en mycket krävande arbetsbörda som pågått redan i ett år?

”Människan orkar när hon gett sig i strid. Jag är säker på att detta gäller hela vår personal: när man känner att man behövs orkar man. Sedan när situationen är över hoppas jag att vi alla ska känna oss nöjda och stolta över att vi hanterade det bra”, säger Järvinen.

Han vill påminna om att även om en del HUS-anställda lyfts fram i medierna, görs det faktiska arbetet på sjukhuset.

”Någon sade mig en gång att det finns både cirkushästar och arbetshästar bland oss.”