Under året ökade HUSLAB sin testkapacitet för coronaviruset, med början med några dussin tester per dag till mer än 20 000 PCR-tester per dygn.

HUSLAB började förbereda sig för det nya coronaviruset redan vid årsskiftet när nyheten om viruset som upptäcktes i Wuhan, Kina, nådde världen. En coronavirusinfektion upptäcks genom att detektera viruset i ett luftvägssekretprov med nukleinsyradetektionsmetoden (PCR).

Vi fick snabbt coronavirus-PCR-testet i bruk i samarbete med Helsingfors universitet. Vi analyserade det första coronavirus-PCR-provet 23.1.2020 och det första positiva provet konstaterades 29.1.2020. HUSLAB var det enda diagnostiska laboratoriet i Finland fram till 26.2.2020. En ökning i kapaciteten för coronavirusanalyser blev aktuell mycket snart efter att epidemin börjat. Inledningsvis ökade vi kapaciteten genom att övergå till dygnet runt-verksamhet. I nästa fas fick vi mer kapacitet genom att öka mängden nödvändig analysutrustning.

I slutet av april inledde vi testningen av coronavirusantikroppar för vårdpersonalen. Vi introducerade PCR-snabbtestet för coronaviruset 18.5.2020 på jourerna. Snabbtestet har främst använts för att testa patienter som stannat kvar på sjukhuset.

Tillräcklig analyskapacitet med Coronacentrum

På hösten var det nödvändigt att öka analyskapaciteten för coronavirusprover. Vi grundade HUS Coronacentrum som består av HUSLABs virologilaboratorium i Mejlans samt automationslinjen i Stenhaga som hyrts av SYNLAB Finland Oy.

Vi analyserade de första proverna på Nordens största coronaviruslaboratorium i Stenhaga 6.10.2020. Sedan Coronacentrumet startade har kapaciteten för coronavirusanalyser på HUS varit tillräcklig både för områdets befolkning och de inresandes behov. Vi har också kunnat tillhandahålla analyser till andra sjukvårdsdistrikt. Provernas genomloppstider från tidsbokningen till testsvaret har varit i linje med målet, alltså ca 24 timmar.