Coronavirusepidemin påverkade HUS verksamhet och ekonomi på ett aldrig förut skådat sätt. Ingen tidigare epidemi eller exceptionell situation har förändrat vår verksamhet så omfattande och långvarigt.

Förberedelserna inför en ny infektionssjukdom inleddes redan i januari, då HUSLAB förberedde sig för att analysera coronavirusprover. I februari utökades beredskapen och förberedelserna. I mars var epidemin redan i full gång i Nyland och vi var tvungna att ändra alla våra funktioner enligt epidemins villkor.

Antalet coronaviruspatienter på våra sjukhus var som störst under första hälften av april. Den plötsliga ökningen i antalet coronaviruspatienter hanterades genom utbildning och förflyttning av personal till intensivvårds- och vårdavdelningar. Våra vårdresultat var av hög kvalitet även internationellt.

Den första vågen av epidemin avtog till sommaren. Efter semesterperioden var utmaningen att öka provtagnings- och analyskapaciteten och att avveckla de vårdköer som samlats under våren. Osäkerheten kring framtiden gjorde det svårt att planera och leda verksamheten.

Under hösten ökade antalet infektioner och coronaviruspatienter i Nyland, men den andra vågen av epidemin kom långsamt och förblev lägre än i många europeiska länder. I mitten av november ökade antalet infektioner kraftigt, men i och med införandet av striktare rekommendationer och restriktioner lugnade sig situationen inför julen. Efter jul väcktes hoppet om bättre tider av coronavaccinationer, som vår personal var först med att få i Finland samtidigt som medborgare i många andra europeiska länder.

I det här avsnittet beskrivs i stor utsträckning vår verksamhet under coronavirusepidemin. Epidemin behandlas även i andra avsnitt i vår årsrapport: