Den ungdomsgynekologiska verksamheten har ökat i vår reproduktionsmedicinska enhet. År 2020 blev Kvinnokliniken ett officiellt utbildningscenter för ungdomsgynekologi.

Kvinnokliniken godkändes den 18 april som ett officiellt internationellt utbildningscenter för ungdomsgynekologi. Certifikatet beviljades av den internationella organisationen för barn- och ungdomsgynekologi FIGJ (International Federation of Infant and Juvenile Gynecology).

Organisationen inrättade en internationell examen för ungdomsgynekologi International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gynecology (IFEPAG) år 1997. Examen kan avläggas på 21 olika center som godkänts av organisationen, varav åtta ligger i Europa. Kvinnokliniken är det nionde godkända utbildningscentret för ungdomsgynekologi i Europa.

I undantagsfall har examen också kunnat avläggas utanför de utsedda centren genom att dokumentera verksamheten vid det egna sjukhuset eller den egna enheten. Specialistläkare Elina Holopainen vid HUS reproduktionsmedicinska enhet avlade IFEPAG-examen i ungdomsgynekologi med specialrättigheter i december 2019. Efter detta fick HUS möjlighet att ansöka om ett officiellt utbildningscertifikat som Finlands första universitetssjukhus.

”Innan detta har en läkare kunnat specialisera sig inom ungdomsgynekologi på HUS som en del av ett tilläggsutbildningsprogram i reproduktionsmedicin. I Finland finns ingen separat specialkompetens eller begränsad specialitet i området. Nu kan vi specialisera oss inom ungdomsgynekologi i enlighet med det internationella utbildningsprogrammet”, berättar Holopainen.

Ungdomsgynekologi på HUS

Den ungdomsgynekologiska verksamheten har ökat i vår reproduktionsmedicinska enhet under de senaste tio åren från en tvådagarsverksamhet till en daglig poliklinikverksamhet. Verksamheten sysselsätter en specialistläkare på heltid.

Ungdomsgynekologin omfattar även ett nära samarbete med ungdomspsykiatrer i vården av till exempel transsexuella ungdomar. Undersökningar och vård av transsexuella minderåriga har i Finland koncentrerats till HUS och TAYS. Hormonbehandlingar för transsexuella ungdomar inom ungdomspsykiatrin inleds och följs upp på ungdomsgynekologiska polikliniken.