En professor i translationell neurologisk bilddiagnostik som är gemensam för HUS och Aalto-universitetet leder BioMag-laboratoriet, som avbildar den mänskliga hjärnans funktion genom att mäta magnetfält som produceras av nervceller med hjälp av en MEG- eller magnetoencefalografiapparat.

BioMag-forskningslaboratoriets verksamhet baserar sig på hjärncellernas magnetfält och observationer av dessa. Hjärnans funktion är elektrisk aktivitet i nervcellerna. Ett magnetfält skapas runt den aktiva nervcellen. När hjärnområdet aktiveras aktiveras även tiotusentals hjärnceller och genererar ett magnetfält som är tillräckligt stort för att kunna upptäckas av en MEG-apparat.

”Ett traditionellt elektroencefalogram ger information om hjärnans funktion med millisekunders noggrannhet, men vi får inte veta den exakta platsen för hjärnincidenten, eftersom kurvan mäts genom skallen, cerebrospinalvätskan och huvudsvålen. MEG-apparaten ger däremot mycket exakt lokaliseringsinformation, vilket är avgörande för till exempel kirurgisk behandling av epilepsipatienter, om den del av hjärnan som orsakar anfallet kan tas bort genom mätning”, säger Hanna Renvall, gemensam professor för HUS och Aalto-universitetet.

På BioMag-laboratoriet på Mejlans sjukhus finns en av de tre MEG-apparaterna i Finland. Den är också den enda som används för att diagnostisera patienter. De andra två apparaterna, som finns i Jyväskylä och på Aalto, används endast i forskningssyfte.

Gemensam professor för gemensamma mål

Under 2019 undertecknade HUS och Aalto ett samarbetsavtal för att fördjupa det gemensamma forsknings- och innovationsarbetet. Den gemensamma professuren som bygger på avtalet är den första gemensamma tjänsten för Aalto-universitetet och HUS.

Syftet är att stödja överföringen av teknisk utveckling till HUS och att utveckla bilddiagnostiska verktyg i samarbete med företag. Som gemensam professor undervisar Renvall på Aalto-universitetet, utvecklar diagnostiska metoder för patienter med epilepsi eller hjärnskador på BioMag samt utför vetenskaplig forskning bland annat för att identifiera minnessjukdomar i ett tidigt skede.