Vi har aktivt forskat i SarS-CoV-2-viruset samt diagnostiken, vården och uppföljningen av patienter med covid-19. Studierna gynnar även andra patientgrupper.

Lungfunktionen hos patienter med de allvarligaste symtomen på covid-19 sviker ofta antingen plötsligt eller gradvis. I dagens läge undersöks lungfunktionen med ett stetoskop men det är inte tillräckligt för att höra alla förändringar. Det finns därför inga tillförlitliga metoder för att identifiera dessa patienter och för att bedöma och övervaka tillståndet hos patienter som är inlagda på sjukhus.

Under coronavirusepidemin började vi utveckla en metod för att övervaka utvecklingen av covid-19, identifiera lungförändringar och personer som har en risk för att få den allvarligaste formen av sjukdomen. Forskningsprojektet bygger på lösningen AusculThing som ursprungligen utvecklats i Finland för hjärtforskning.

Mot ett digitalt sjukhus

I utvecklingsprojektet används det elektroniska Thinklabs One®-stetoskopet för att samla in andnings- och hjärtljud hos både riskpatienter och inlagda covid-19-patienter i AusculThing-lösningen och lagra dem i elektronisk form. Ljudfrekvenser som är typiska för lungförändringar i olika stadier av sjukdomen söks, filtreras och bekräftas genom signalbehandling och förändringarna i dessa vid olika stadier av sjukdomen följs upp.

De insamlade andningsljuden jämförs med patientens symtom, laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar samt den administrerade läkemedelsbehandlingen. Baserat på denna information utvecklas algoritmer för att snabbt bedöma lungsituationen hos covid-19-patienter, både på avdelningen och hos patienter som följs upp någon annanstans. Forskningen är en del av ett mer omfattande digitala projekt som vi bedriver.

Metoden kan användas även för andra sjukdomar

Metoden kan också utnyttjas för andra lungsjukdomar som alla har sin egen frekvens eller där förändringar i signalkvaliteten förekommer. Metoden utvecklas för att identifiera patienter med dålig terapeutisk balans eller som tillhör riskgruppen, såsom patienter med KOL, astma eller hjärtsvikt.

Våra samarbetspartner inkluderar ThinkLabs, en amerikansk tillverkare av elektroniska stetoskop, Castor EDC som tillhandahåller molntjänster och Samsung, som tillverkar surfplattor. Vi har genomfört covid-19-relaterad forskning i samarbete med olika universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag samt i flera internationella projekt.