Coronavirusepidemin syntes också starkt i vår forskningsverksamhet. Under året inleddes ca 60 coronavirusstudier.

En del av studierna gällde patientvård och diagnostik, andra undersökte personalens och studerandenas välbefinnande och hur de klarat sig. Dessutom genomfördes studier i utvecklingen av servicesystemets och samhällets funktion.

Vi har deltagit i två omfattande internationella coronavirusstudier. Den ena är den EU- och WHO-stödda REMAP-CAP-studien, som undersöker biologiska antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av coronavirusinfektion. Den andra omfattande gemensamma studien är det WHO-stödda projektet SOLIDARITY Finland.

De första resultaten av studierna om personalens och studerandenas välbefinnande är redan tillgängliga. Personalens och studerandenas välbefinnande är viktigt och bör följas upp även i fortsättningen.

Förutom att leta efter nya läkemedel och diagnostiseringsmetoder har man även bedrivit omfattande forskning som kommer att gynna den fortsatta utvecklingen av servicesystemet.