Tillsammans med Helsingfors universitet utgör vi Finlands mest specialiserade och till sitt utbildningsutbud mest omfattande koncentration av medicinsk och hälsovetenskaplig forskning och undervisning.

Våra inhemska och internationella studier är av hög kvalitet och har både en samhällelig och individuell inverkan. Vi har över 1 000 läkare under specialisering inom samtliga 50 specialiteter. Varje år praktiserar mer än 800 studerande för en grundläggande medicinsk examen på HUS sjukhus.

Totalt publicerades 146 doktorsavhandlingar vid Medicinska fakulteten under 2020. Doktorsavhandlingarna fördelades enligt specialitet på följande sätt:

  • medicin 80
  • odontologi 6
  • filosofi 53
  • psykologi 7
  • vård- och hälsovetenskap 3 (från universiteten i Jyväskylä, Uleåborg och Åbo)

Under 2020 beviljade vi 819 nya forskningstillstånd och 181 nya tillstånd för lärdomsprov, varav 70 procent för en yrkeshögskoleexamen.

Under året har HUS forskare gjort 8 uppfinningsanmälningar.