HUS styrelse godkände i juni 2020 de fem strategiska målen för 2021 som styr p​​​laneringen av HUS verksamhet.

De strategiska målen är:

  • Patienter vårdas på ett effektivt sätt på mobila och digitala vårdvägar och på distansvårdvägar.
  • Högklassigt ledarskap och kompetensens kontinuitet tryggas.
  • Kundupplevelsen mäts och utvecklas utifrån kundresponsen överallt inom HUS.
  • Kunder och patienter vårdas på ett enhetligt sätt och på integrerade vårdvägar tillsammans med primärvården.
  • Produktivitetsprogrammets mål uppfylls, och utfallet och dess effekter följs upp på ett heltäckande sätt.

För att uppnå våra strategiska mål har vi valt ut tre strategiska projekthelheter för 2021.

  • Digiskifte
  • HUS – en forskningspartner i toppklass
  • Projekt Geriatrik