Apotti, det mest omfattande projektet för en verksamhetsförnyelse i vår historia, utökades år 2020 till att omfatta alla våra enheter. Samtidigt införde vi en e-tjänst för patienter och klienter, Maisa.

I februari implementerade vi patient- och klientdatasystemet Apotti inom Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden, på Jorvs sjukhus samt på resultatenheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri. På grund av coronavirusepidemin sköt vi upp den sista stora implementeringen från maj till slutet av oktober. Vid denna tidpunkt övergick följande enheter till Apotti: Mejlans tornsjukhus, Mejlans triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Haartmanska sjukhuset, Ögon-öronsjukhuset, Nya barnsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt HUS verksamhet på Malms sjukhus, Dals sjukhus, Aurorasjukhuset och Hertonäs sjukhus.

HUS Bilddiagnostik övergår som sista enhet till att använda Apotti i april 2021.

Utvecklingen av tjänster förutsätter en enhetlig hantering av patientuppgifter

I och med implementeringen i oktober kunde vi också ta oss ur den tunga mellanfasen när vi var tvungna att använda de gamla och nya systemen sida vid sida. Eftersom vi behandlar uppgifter om ca 10 000 patienter varje dag är det klart att en enhetlig hantering av uppgifterna med hjälp av Apotti är en förutsättning för utvecklingen av effektiv sjukvård och service.

Vi anser att det är mycket viktigt att lagstiftningen möjliggör införandet av Apotti för alla social- och hälsovårdsaktörer i Nyland. Förutom HUS deltar redan nu Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och Kervo i Apotti-projektet. Apotti grundar sig på ett Epic-baserat system som används på närmare 500 sjukhus i världen. Systemet levereras till oss av Oy Apotti Ab.