HUS Logistik är ett av HUS resultatområden som producerar icke-sjukvårdsrelaterade stödtjänster. Våra tjänster omfattar upphandling, förnödenhetslogistik, sjukhuslogistik och medicinteknik.

Vi producerar tjänster förutom för HUS för de HUS medlemskommuner och specialupptagningsområden som har ingått ett serviceavtal med oss. Resultatområdet leds och utvecklas av direktören för HUS Logistik med hjälp av ledningsgruppen.

Omsättningen för HUS Logistik år 2020 var ca 298 miljoner euro. HUS Logistik sysselsatte 509 personer 31.12.2020.

HUS Logistiks leveranskedjor är via upphandlingskontrakten globala. Tillverkningen av de produkter vi skaffar sker också i s.k. riskländer (BSCI-klassificering) och ett av våra fokusområden inom vårt ansvarsarbete är att säkerställa att tillverkningsförhållandena för dessa produkter respekterar de mänskliga rättigheterna och arbetslivets grundläggande rättigheter (ILO). Dessutom bedömer vi i all upphandling samt i den övriga verksamheten de mest väsentliga miljöaspekterna i enlighet med HUS miljöpolitiska fokusområden.

Denna rapport är en översikt av HUS Logistiks verksamhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsperspektiv. Det här är vår tredje ansvarsrapport. Vi har tidigare publicerat ansvarsrapporter om vår verksamhet 2018 och 2019.