Teimme Uudessa lastensairaalassa viime vuonna 288 lasten sydänleikkausta.

Leikkaamme Uudessa lastensairaalassa vuosittain hieman alle 300 sydänpotilasta, joista kaksi kolmasosaa on avosydänleikkauksia ja kolmasosa on suljettuja sydänleikkauksia. Virolaisten sydänpotilaiden määrä on kasvanut tasaisesti, viime vuonna leikkasimme 12 virolaista sydänpotilasta.

Hieman yli neljänneksen leikkauksista teemme alle kuukauden ikäisille lapsille. Leikkauksista lähes puolet on kiireesti tehtäviä, mikä tarkoittaa, että potilas leikataan kuukauden sisällä vian toteamisesta. Kaksi kolmasosaa potilaistamme on alle vuoden ikäisiä.

Osa sydänvioista joudutaan hoitamaan vaiheittain lapsen kasvaessa. Suunnittelemme silloin lapsen leikkaukset etukäteen. Noin kolmasosa sydänleikkauksista on erilaisia uusintaleikkauksia.

Suomessa 3–5 lasta saa vuosittain uuden sydämen. Joskus sydänsairas lapsi voi joutua odottamaan sydämen siirtoa sydämen tukilaitteessa jopa kuukausia. Elinsiirrot on keskitetty valtakunnallisesti Uuteen lastensairaalaan.

Hoidon keskittäminen Uuteen lastensairaalaan, jossa yhteistyö muun muassa lasten kardiologian ja lasten tehohoidon kanssa on tiivistä, takaa kansainvälisesti korkeat hoitotulokset. Hoitotuloksemme ovat samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa.

3D-kuvantaminen vähentää uusintaleikkauksia

Viimeisimpänä isona innovaationa lasten sydänkirurgiassa on sydämeen liittyvien verisuonten 3D-kuvantaminen verisuoniin kohdistuvan korjauksen jälkeen heti leikkaussalissa.

Tyypillinen leikkauksen lopussa tehtävä ultraäänitutkimus antaa hyvän kuvan itse sydämestä ja sen rakenteista sekä siihen kohdistuneesta korjauksesta, mutta se ei läheskään aina kerro sydämen ulkopuolisten verisuonien korjauksesta.

Leikkauksen lopussa tekemämme 3D-kuvantaminen on osaltaan parantanut hoitotuloksia, vähentänyt jatkohoidon kestoa sekä mahdollisten uusintaleikkausten tarvetta.

Mahdollisuus noutaa ECMO-potilaita vähentää ulkomailta ostettavia palveluita

Olemme laajentaneet kehonulkoisen verenkiertoa ja hengitystä tukevan laitteiston (ECMO) käyttöä. Kun hoidon tarve ilmenee, lähdemme potilaan luokse aloittamaan hengen pelastavan hoidon. Olemme neljän vuoden ajan kuljettaneet potilaat erikoisambulanssilla HUSiin jatkohoitoon.

Yli 250 kilometrin päässä Helsingistä olevat potilaat voidaan hakea ruotsalaisten avustamana lentokoneella Uuteen lastensairaalaan. Viime vuonna teimme kahdeksan ECMO-noutoa.  Aikaisemmin syntymän jälkeisestä väliaikaisesta vaikeasta hapetushäiriöstä kärsivät vastasyntyneet jouduttiin siirtämään HUSin ulkopuolelta Ruotsiin jatkohoitoon. Tämän lisäksi hoidimme 11 muuta äkillisen verenkierron puutoksesta kärsivää potilasta ECMO-hoidolla.

Kudospankista varaosia sydänleikkauksiin

Uuden lastensairaalan kudospankki on toistaiseksi ainoa eurooppalainen sairaalan kudospankki, joka pystyy tuottamaan soluvapaita kudossiirreläppiä eli homografteja sydänkirurgian käyttöön. Näitä kudoksia saamme elinsiirtotoiminnan sivutuotteena. Kudospankkimme palvelee ensisijaisesti leikkaus- ja anestesiaosastoa.

Olemme käyttäneet pakastettuja ja soluja sisältäviä homografteja vuosikymmeniä erityisesti lasten sydänkirurgiassa korvaamaan puuttuvaa tai viallista keuhkovaltimoläppää tai laajentamaan ahdasta suonta. Solujen poispesun ansiosta läpät toimivat pidempään harventaen uusintatoimenpiteiden tarvetta. Kudospankkimme toimittaa myös verisuonia verisuonikirugian tarpeisiin.