Vuonna 2020 hoidimme HUSin teho-osastoilla 213 koronaviruspotilasta erinomaisin kansainvälisin tuloksin. Vuoden aikana muita tehohoitoa vaativia potilaita oli noin 2 200.

Vuonna 2020 hoidimme HUS-alueen 213 tehohoitoa vaatinutta koronaviruspotilasta erinomaisin kansainvälisin tuloksin (kuolleisuus 11 %).

Muita tehohoitopotilaita oli noin 2200. Tehohoitokuolleisuus kaikilla hoidettavilla potilailla oli 6,6 %.

Kriittisesti sairaiden koronaviruspotilaiden hoidon järjestelyt olivat tehohoidon suurin haaste vuonna 2020. Meilahden ja Jorvin sairaaloihin perustettujen kohorttien lisäksi pandemian ensimmäisessä aallossa jouduimme laajentamaan toimintaa myös Kirurgiseen sairaalaan, jonka leikkausosaston varustelimme teho-osastopotilaiden hoitoa varten. Koronaviruspotilaiden hoidon aloitimme 9. huhtikuuta 2020 Kirurgisessa sairaalassa.  

Henkilökunnan lisäkoulutukset tehohoitoon

Keväällä käynnistimme nopeasti hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden lisäkoulutukset, jotta saimme teho-osastoille riittävästi henkilökuntaa koronaviruspotilaiden hoitoon.

Koulutukset sujuivat ripeästi ja hyvällä yhteistyöllä yli toimialarajojen. Kaiken kaikkiaan koulutimme noin 700 sairaanhoitajaa ja 21 erikoislääkäriä toimimaan teho-osastoilla.

Apotin käyttöönotto 

Uusi potilastietojärjestelmä Apotti otettiin teho-osastoilla käyttöön muiden HUSin yksiköiden tavoin vuoden 2020 aikana. Helmikuussa Jorvin sairaalan teho- ja palovammaosasto U2 siirtyi varsin sujuvasti käyttämään Apottia, ja lokakuussa loput HUS-alueen tehohoitoyksiköt.