Vuonna 2020 synnytysten määrä HUSin alueella kasvoi 204 synnytyksellä eli 1,3 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Hoidamme synnytyksiä neljässä sairaalassa: Naistenklinikalla, Espoossa, Hyvinkäällä ja Lohjalla.

Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden lasku lähti Uudellamaalla maltilliseen nousuun. Vuonna 2019 synnytyksiä oli 15 549, kun taas vuonna 2020 synnytettiin yhteensä 15 753 kertaa. Synnytysten määrä kasvoi 1,3 prosentilla.

Synnytyksistä 81 prosenttia, eli lähes 13 000, tapahtui Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa. Näissä sairaaloissa syntyvyys pysyi lähes ennallaan.  Hyvinkäällä synnytysten määrä nousi 4,7 prosenttia ja Lohjalla 10,8 prosenttia.  

”On ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun synnytysten määrä nousee. Hyvin maltillisesti, mutta kuitenkin. Tämä on erittäin lupaava uutinen”, HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen toteaa. 

Synnytysten kokonaismäärä alkuvuonna 2020 oli selvästi loppuvuotta korkeampi.

Lue lisää: Kesäkuussa HUSin alueen synnytysten määrä kasvoi 7,5 % vuoden takaiseen verrattuna

Synnytysmäärien kasvun taustalla monia syitä

Hyvinkään sairaalan synnytysten ylilääkäri Maija Jakobsson kertoo, ettei kaikkia synnytysmäärän nousuun johtaneita syitä ole helppoa selvittää.  

”Keski-Uusimaan kunnat ovat kuitenkin selkeästi kasvamassa väestömäärältään. Esimerkiksi Nurmijärvellä ja Järvenpäässä on tänä keväänä paljon laskettuja aikoja.”

Lohjan sairaalan synnytysten ylilääkäri Raija Räty kertoo, että Lohjalla on haluttu panostaa läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Lohjan synnytysosaston kesäkuussa 2018 avatulla Instagram-tilillä on yli 11 000 seuraajaa. 

”Instagramin kautta olemme voineet tulla lähemmäs synnytysikäisiä heille itselleen läheisen kanavan kautta.”

Myös muut synnytyssairaalamme ovat sittemmin avanneet omat Instagram-kanavansa, joiden sisältö on lähellä sairaalan päivittäistä arkea ja kätilöiden itsensä tekemää. Hyvinkään synnytysosaston Instagram avattiin elokuussa 2019 sekä Naistenklinikan ja Espoon sairaalan synnytysten kanavat elokuussa 2020. 

Kanavat ovat keränneet lyhyessä ajassa tuhansia seuraajia. Asiakaspalaute kanavien sisällöstä on ollut kiittävää. 

”Synnytysikäiset odottavat julkisten organisaatioiden olevan läsnä kanavissa, joita he päivittäin käyttävät. Syntyvyys on laskenut 10 vuoden aikana niin paljon, että voimme synnytyspaikkana olla osaltamme luomassa positiivista kuvaa vauvan saamisesta ja synnytyksestä”, HUSin naistentautien ja synnytysten viestintäasiantuntija Johanna Laitinen toteaa.  

HUSin synnytyssairaalat Instagramissa: