Syöpäkeskus, Sydän- ja keuhkokeskus ja Lasten ja nuorten sairaudet jättivät ensimmäisen vaiheen Magneettisairaala-hakemuksensa marraskuussa 2020.

Magneettisairaala-statuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC) ja hakuprosessi etenee useassa vaiheessa. Magneettisairaalamallissa painotetaan erityisesti hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja hoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä.

”HUS on maailman huippua monien potilasryhmien hoidossa ja siksi myös hoitotyön pitää olla todennetusti huipputasoa. Magneettisairaala on ainoa tutkittuun tietoon perustuva laatujärjestelmä, joka kuvaa hoitotyön laatua. Magneettisairaala tarjoaa meille mallin, jonka avulla kehitämme hoitotyötä entistä turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi”, sanoo hallintoylihoitaja Kaarina Torppa.

Hakuprosessin aloittaminen on vaatinut vuosien kehittämistyötä ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Magneettisairaalassa arviointikriteerejä on kaikkiaan 50 ja arviointi painottuu tuloksiin.

”Magneettisairaalahaussa tulosten vertailu muiden vastaavien sairaaloiden tuloksiin tehdään yhdysvaltalaisen tietokannan avulla ja erinomaisuus suhteessa muihin sairaaloihin on pystyttävä osoittamaan”, kertoo magneettisairaalaohjelman johtaja Marita Ritmala-Castrén.

Kehittäminen edellyyttä jatkuvaa seurantaa ja arviointia

Kehitämme ja arvioimme HUSissa hoitotyötä systemaattisesti– ei vain Magneettisairaala-statusta hakevissa yksiköissä. Systemaattista seurantatietoa tarvitaan laadun ja turvallisuuden varmistamiseen. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi painehaavojen, kaatumisten ja infektioiden määrä.

Magneettisairaalahaussa painottuu hoitotyön laatu myös potilastyytyväisyyden näkökulmasta. Keräämme hoitotyön potilaspalautetta verkkosivujen ja osassa yksiköistä myös neljästi vuodessa toteutettavan tehokeräyskampanjan avulla. Hoitotyön potilaspalaute on tärkeä työkalu päivittäisen hoitotyön kehittämisessä ja erinomainen mittari hoitotyössä tehtävien muutosten arvioinnissa.

Haun ensimmäisessä vaiheessa ANCC arvioi sitä, kuinka organisaatio täyttää vaaditut kriteerit, ja antaa luvan edetä seuraavaan vaiheeseen. Varsinainen haku tapahtuu yleensä 1–2 vuoden kuluttua hakuprosessin aloittamisesta, jolloin kaikkien kriteerien on toteuduttava. Ensimmäiset tulosyksikkömme voisivat saada statuksen vuonna 2022.