Tärkein laadunparannushankkeemme vuonna 2020 oli valmistautuminen Joint Commission Internationalin (JCI) mukaisen kansainvälisen laatujärjestelmän käyttöönottoon. 

JCI on maailman laajimmalle levinnyt sairaaloiden akkreditointijärjestelmä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana oli tulosyksiköistämme kuusi: Lasten ja nuorten sairaudet, Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Naistentaudit ja synnytykset, Psykiatria, Pää- ja kaulakeskus sekä Syöpäkeskus. Mukana oli myös laajasti tukipalveluhenkilöstöämme. Tavoitteenamme on, että kuuden tulosyksikön JCI-tarkastukset alkavat vuonna 2021. Samalla hankkeemme laajenee koko HUSiin.

Mikä JCI?

JCI on hyvin potilaskeskeinen ja kattava kansainvälinen laatujärjestelmä, joka käsittää kaikki toimintomme ja ammattiryhmämme, sekä toimii omavalvonnan perustana. Järjestelmä ohjaa meitä kuuntelemaan potilasta entistä vahvemmin sekä toimii laaduntarkkailumme perustana. Hankettamme johtaa ja koordinoi laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuoren vetämä Laatu- ja potilasturvallisuus -yksikkö (LAAPO).

Yhteistyösopimus Yhdysvaltalaisen Mount Sinain sairaalan kanssa on jatkunut virtuaalisina tapaamisina. Mount Sinain laatusairaala toimii HUSille suunnannäyttäjänä ja tukena laatutyössä. Edellisenä vuonna toteutunut Mount Sinain vierailu HUSiin tuotti perinpohjaisen raportin asioista, joita on ryhdytty parantamaan. 

Kansainvälinen laatujärjestelmä nostaa organisaation laatua laatukriteerien lisäksi mittaroinnin ja auditoinnin avulla. Olemme perustaneet JCI:n laatukriteerien läpikäyntiin ja toteuttamiseen moniammatillisia työryhmiä ja laadun kahdeksan ulottuvuuden mittaamiseksi olemme laatineet HUSin laatumittariston. Laatumittaroinnin perusajatuksena on mahdollisimman niukka mittareiden määrä, niiden tiheä seuraaminen ja ennen kaikkea parannusten tekeminen. JCI-auditointiin liittyy laadun seurantamenetelmä, Tracer-havainnointikierrot. Tracer-toiminnan tavoitteena on löytää arviointikierroksilla yksikön henkilöstön kanssa laadunparannustapoja. Koronatilanteesta johtuen yksikkökierroksissa on ollut taukoja vuonna 2020. 

HUSiin valittu laatujärjestelmä ohjaa potilaskeskeisyydellään entistä vahvemmin kuuntelemaan potilaan ääntä.