HUS laatu- ja potilas­turvallisuus­suunnitelma 2021 ja -raportti 2020

Parannamme hoidon ja toiminnan laatua tavoitteellisesti laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmamme siivittämänä.

HUSissa laadunparannuksen suunnan antaa Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma. Koko HUSin laatu- ja potilasturvallisuustyön perusrakenne tulee JCI laatujärjestelmästä, jonka käyttöönottoon olemme valmistautumassa. JCI määrittelee kansainvälisen laatusairaalan vaatimustason koskien kaikkia ammattiryhmiä ja kaikkia toimintojamme. 

HUSin Laatu- ja potilasturvallisuus -yksikön (LAAPO) ja Tietohallinnon yhteistyönä käynnistynyt potilas- ja hoito-ohjepankki otettiin käyttöön. HUSin laatumittareita seurattiin kuukausittain, laatutyötä vakioitiin ja koulutukseen ja viestintään panostettiin. Sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä lisättiin muun muassa perusterveydenhuollon suuntaan, HYKS-erityisvastuualueella, Pohjoismaihin sekä Yhdysvaltoihin.

Otimme käyttöömme uuden Apotti-potilastietojärjestelmän, johon myös HUS Kuvantaminen siirtyy viimeisenä yksikkönämme keväällä 2021.  Laatutyöhömme käyttöönotto vaikutti raportoinnin, standardoinnin ja potilasturvallisuuden seurannan kautta. Kehitämme laatua myös hoitotyöhön keskittyvällä Magneettisairaala-hankkeella sekä muutamilla tukipalveluidemme sertifioinneilla ja akkreditoinneilla. 

Potilasturvallisuutemme kehittämisessä olennaisena osana toimii vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro, johon henkilökuntamme voi ilmoittaa nimettömänä jo tapahtuneista ja läheltä piti -tyyppisistä vaaratapahtumista. HaiPro on tällä hetkellä paras tapa saada kokonaistietoa yksiköidemme toiminnasta. Se poikii myös runsaasti kehittämistoimenpiteitä vuosittain. 

Vuonna 2020 nostimme ensimmäistä kertaa esiin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden ja pysyvyyden. Digitalisaatiohankkeemme lisäävät asiakaslähtöisyyttä ja vakiointia, jotka ovat laadun kehittämisen olennaisia elementtejä. 

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Terveydenhuoltolaki vaatii, että terveydenhuollon organisaatiossa on oltava suunnitelma laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Julkisessa terveydenhuollossa laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma toimii samalla organisaation omavalvontasuunnitelmana. 

Potilasturvallisuus on yksi laadun osa-alue, mutta tärkeytensä vuoksi se on haluttu pitää osana otsikkoa eli HUS Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma. Työstämme laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa ja -raporttia LAAPO-johtoryhmässä sekä käsittelemme sitä konsernin johtoryhmässä. Suunnitelman ja -raportin hyväksyy HUSin hallitus. 

Laatu ja potilasturvallisuus HUSin verkkosivuilla

 

HUS laatu- ja potilas­turvallisuus­suunnitelma 2021 ja -raportti 2020