Koko koronavirusepidemian ajan olemme olleet näkyvästi esillä julkisuudessa ja viestittäviä asioita on ollut lukuisa määrä.

Teimme ensimmäiset viestintäsuunnitelmat koronavirukseen liittyen helmikuun alussa. Kun ensimmäinen tartunta todettiin HUSissa helmikuun lopussa, järjestimme tiedotustilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa suunnitelman mukaisesti. 

Tästä käynnistyi poikkeustilanneviestintä, jonka kohderyhmiä olivat oman henkilökunnan lisäksi suuri yleisö, yhteistyökumppanimme sekä päättäjät. Viestintä on koko epidemian ajan osallistunut pandemian johtamisen kannalta keskeisiin työryhmiin ja viestinnän sisällä koronavirukseen liittyvät tehtävät keskitettiin pienelle ydinryhmälle. 

Media- ja potilasviestintää

Koronavirusepidemia moninkertaisti ulkoisen viestinnän volyymimme. Julkaisimme vuoden aikana koronavirukseen liittyen noin 200 mediatiedotetta ja verkkouutista. HUSin asiantuntijat ja johto antoivat vuoden aikana valtavan määrä haastatteluita, osallistuivat ajankohtaisohjelmiin ja tiedotustilaisuuksiin. Näkyvyytemme mediassa lisääntyi merkittävästi.

HUSin näkyvyys digitaalisessa uutismediassa lisääntyi maaliskuussa räjähdysmäisesti ja koronavirusepidemiaan liittyvä uutisointi oli koko loppuvuoden moninkertaista verrattuna muuhun HUSia koskevaan uutisointiin. 

Vierailukiellon ja epidemiaturvallisuuden vuoksi tiedotustilaisuuksien järjestäminen ei ollut enää alkuvaiheen jälkeen mahdollista. Niiden sijaan teimme suorina lähetyksinä 17 koronavirusinfoa medialle ja suurelle yleisölle. Omat valokuvaajamme tallensivat epidemiavuoden tapahtumia. Annoimme kuvia myös median käyttöön, koska ulkopuolisten kuvauksien järjestäminen ei ollut mahdollista. 

Kokosimme koronavirukseen liittyvän tiedon HUSin verkkosivuille omaksi kokonaisuudeksi. Keväällä julkaisimme perustietoa koronaviruksesta eri kielisillä videoilla. Osa videoista keräsi huomattavia katsojalukuja. Painatimme tiloihimme potilaille, vierailijoille ja henkilökunnalle paljon erilaisia ohjeistavia julisteita ja viestimme myös digitaalisten infonäyttöjen avulla. Lisäksi koronavirus oli näkyvästi esillä koko vuoden sosiaalisen median kanavissamme ja niiden seuraajamäärät kasvoivat vuoden aikana.

Päivittyvät ohjeet sisäisen viestinnän haasteena

Erityisesti epidemian alkuvaiheessa koronavirukseen liittyviä uusia ohjeita julkaistiin paljon ja ohjeet päivittyivät usein. Kokosimme kaikki koronavirukseen liittyvät ohjeet yhdelle intranetsivustolle, jolla kävi vuoden aikana yli 28 000 eri henkilöä yhteensä yli miljoona kertaa.

Viestimme uusista ja muuttuneista ohjeista sekä uusimmista tiedotteista koko henkilökunnalle sähköpostitse lähetettävässä henkilöstökoosteessa, joka sisälsi myös uusimmat kuulumiset pandemiakoordinaatioryhmän kokouksista. Alkuvaiheessa henkilöstökooste lähetettiin joka arkipäivä. Tilanteen tasaannuttua harvensimme julkaisuväliä kahteen kertaan viikossa. 

Tiivistimme johdon ajankohtaisvideoiden julkaisuväliä ja suurin osa vuoden aikana julkaistuista johdon videoista käsitteli koronavirusta. Videoiden tavoitteena oli antaa henkilökunnalle yleiskuvaa epidemiatilanteesta sekä kannustaa jaksamaan poikkeuksellisissa oloissa.