Tartunnanjäljitys ja altistuneiden karanteeniin asettaminen tapahtuu kunnissa. Sairaanhoitopiirinä HUS koordinoi, ohjaa ja tukee kuntien työtä sekä antaa konsultaatioapua.

Koronavirusepidemian aikana tartunnanjäljitys on ollut iso työ HUSin Epidemiologiselle yksikölle ja kunnille. Tartunnanjäljityksen tavoitteena on tunnistaa tartunnalle altistuneet henkilöt mahdollisimman varhain. Tartunnanjäljitys on ollut yksi Suomen koronavirusstrategian kulmakivistä.

Epidemian alkuvaiheessa hoidimme kokonaisuudessaan näytteenoton, tartunnan saaneiden ohjauksen ja tartunnanjäljityksen, kunnes kunnat vähitellen maaliskuun lopussa ottivat tartunnan saaneiden ohjauksen ja tartunnanjäljityksen hoitaakseen.

Maaliskuussa HUSin Epidemiologisen yksikön ja kuntien tartuntatautiyksikköjen vastuulääkärit tunnistivat alueellisesti yhtenäisten toimintaprosessien tarpeen epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Uudenmaan kuntien ja HUSin yhteiseen käyttöön tuotettiin toukokuussa HUS Tietohallinnon koordinoimana HAAVI-ohjelmistopalvelu tartuntojen seurannan ja jäljityksen tehostamiseksi. Kehitystyötä jatketaan koko ajan ja ohjelmistopalvelun tartunnanjäljitysbotti tulee olemaan jatkossa merkittävässä asemassa myös muiden tartuntatautien seurannassa. 

HAAVI mahdollistaa yhteisen tietoaltaan

Koronavirustestattujen esitiedot siirtyvät reaaliaikaisesti näytteenottoon ohjausbotista, kansalaisten täyttämästä Koronabotista, ajanvarausohjelmistosta sekä näytetulos laboratoriojärjestelmästä kuntien tartuntatautiyksiköiden jäljitystyöhön. HAAVI-ohjelmistopalvelun tartunnanjäljitysbotti mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisen tietoaltaan koronavirustapaukselle altistuneiden tartunnanjäljitykseen.   

Tartunnan saaneen ja altistuneiden tiedot siirtyvät koti- ja oleskelukunnan mukaisesti kunkin kunnan tartuntatautiyksikön työlistalle. Seuranta- ja raportointinäkymästä kukin kunta voi seurata omaa tilannettaan ja sairaanhoitopiirin kokonaisnäkymästä nähdään reaaliaikaisesti alueellinen tilanne tartunnanlähteistä ja joukkoaltistumisista, joita sairaanhoitopiiri pystyy yleisnäkymän kautta koordinoimaan usean kunnan alueella. 

Vuonna 2020 HUSin alueella todettiin liki 21 750 koronavirustartuntaa. Vuoden aikana karanteeniin asetettiin lähes 100 000 altistunutta henkilöä. Joukkoaltistumisia (yli 10 altistunutta) oli noin 2 000.