Koronavirusepidemia kasvatti suojaintarvikkeiden kysyntää meillä ja globaalisti.

Koronavirusepidemia aiheutti erilaisten suojaintarvikkeiden – esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojusten, suojatakkien, käsineiden ja käsihuuhteiden – kysynnän suuren kasvun sekä Suomessa että globaalisti keväällä 2020. Samalla tuotteiden hinnat nousivat moninkertaisiksi normaaliin verrattuna. 

Ryhdyimme HUS Logistiikassa heti epidemian alussa johtamaan suojainten ja tehohoitotarvikkeiden hankintaa ja logistiikkaa päivittäisessä tilannekatsauksessa. Lisäksi rakensimme suojainkulutuksen ennustemallin. 

HUSiin perustettiin monia koordinaatioryhmiä, joihin osallistuimme hankinta- ja logistiikka-asiantuntijan roolissa. Esimerkiksi suojaintyöryhmän tehtävänä on ollut huolehtia suojainohjeiden ajantasaisuudesta sekä suojainviestinnän koordinoinnista. 

Saatavuuden varmistamista ja oikea-aikaista tarvikelogistiikkaa 

Suojainhankinnoissa pyrimme keskittymään sopimustoimittajien hankintareitteihin, mutta koska sopimustuotteita ei ollut saatavilla, jouduimme turvautumaan hankinnoissa hyvin suureen määrään toimittajia, ja tuotteista oli useita rinnakkaisia vaihtoehtoja samaan käyttötarkoitukseen. Epidemian aikanakin pyrimme aina varmistamaan, että hankinnalle on olemassa hankintalain mukainen suorahankintaperuste. 

Koska suojaintuotteita hankittiin ja kulutettiin valtavia määriä, jouduimme vuokraamaan lisävarastotiloja pääkaupunkiseudulta. Lisäksi perustimme uusia toimitusreittejä varmistamaan, että epidemian kannalta kriittisimmät yksiköt saivat suojaimia riittävän usein. Ryhdyimme myös tarjoamaan hoitologistiikkapalvelua koronapotilaita hoitaville teho-osastoille. 

Varauduimme myös loppuvuodesta aloitettuihin koronavirusrokotuksiin hyvissä ajoin hankkimalla rokotustarvikkeita sekä kuntien että HUSin käyttöön. 

Kansallinen yhteistyö avainasemassa 

Olemme muiden yliopistosairaanhoitopiirien logistiikkaorganisaatioiden tavoin olleet mukana STM:n keväällä 2020 asettamassa materiaalisen valmiuden kansallisessa koordinaatioryhmässä, jonka tehtävänä on koota kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon materiaalinen tilannekuva koskien muun muassa suojavarusteita. 

Yliopistosairaanhoitopiirit perustivat keväällä 2020 johdollamme hankintarenkaan, jonka kautta ryhdyttiin hankkimaan suojaimia yhdessä. Renkaan tekemät hankinnat mahdollistivat myös kotimaisen suojaintarviketuotannon käynnistymisen nopealla aikataululla. Yliopistosairaanhoitopiirien yhteisiä hankintoja on myös katselmoitu viikoittain yhdessä puolustusvoimien ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Lisäksi olemme toimineet STM:n hankintakanavana koronavirustestaukseen liittyvän materiaalin hankinnassa valtakunnallista tarvetta varten. 

Jaoimme myös Huoltovarmuuskeskuksen materiaalia sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan kunnille ja erityisvastuualueemme sairaanhoitopiireille.