Koronavirusrokotukset käynnistyivät Suomessa 27.12.2020, kun kuusi työntekijäämme saivat Suomen ensimmäiset koronavirusrokotteet.

Loppuvuonna koronavirusrokotteiden myyntiluvan saamiseen ja toimitusaikatauluihin liittyi paljon epävarmuustekijöitä, mutta tästä huolimatta tavoitteenamme oli saattaa rokotukset käyntiin viiveettä.

Rokotusten suunnittelu ja toteutus edellyttivät monen tahon ja tason yhteistyötä. Suunnittelimme väestön ja sote-ammattilaisten rokotuksia yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien, HUSin Epidemiologisen yksikön ja alueen kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Rokotusten käytännön järjestelyjä suunniteltaessa huomioon otettavia asioita olivat muun muassa rokotteiden saatavuus, rokotteiden kohderyhmään kuuluvien lukumäärä ja tavoittaminen, rokotustaitoisen henkilökunnan määrä ja saatavuus, infektioturvalliset rokotustilat, rokotusvälineet sekä rokotteiden kuljetus HUS Apteekista rokotuspisteisiin.

Lisäksi valmistelimme oman henkilökuntamme rokotuksia. Vuosien kokemus henkilökunnan influenssarokotuksista oli tässä hyvänä pohjana. Henkilöstön koronavirusrokotusten suunnittelua vaikeutti se, että rokotukset käynnistyivät vaiheittain riippuen henkilön työtehtävästä ja tietoa rokotteiden saatavuudesta oli rajallisesti. 

Vuoden lopussa käynnistyneissä henkilökunnan rokotuksissa ensimmäisenä rokotimme kansallisen ohjeistuksen mukaisesti pääsääntöisesti koronaviruspotilaiden ja -epäilyjen hoitoon (niin sanotut koronakohorttiyksiköt) sekä koronanäytteenottoon ja analytiikkaan osallistuvaa henkilökuntaa.

HUS Logistiikassa varauduttiin rokotuksiin jo hyvissä ajoin ja hankimme rokotustarvikkeita sekä kuntien että omaan käyttöön. HUS Apteekki vastasi rokotteiden jakelusta kuntiin. Rokotustoimintamme kantavana ajatuksena ripeän rokottamisen lisäksi oli varmistaa, että rokotteita ei mene hukkaan, kunnat saivat rokotteita tasapuolisesti eritahtisesta aloituksesta huolimatta ja rokotteiden saatavuus kunnissa oli ennakoitavaa, ettei jo annettuja aikoja jouduttu perumaan. 

Uudenmaan yhteinen koronarokotusten ajanvarausjärjestelmä

Kunnat vastaavat kansallisen rokotusohjelman toteutuksesta. Niiden vastuulla ovat väestön ja oman sote-henkilökunnan rokotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen mukaisesti kunnat voivat tehdä yhteistyötä keskenään, sairaanhoitopiirin kanssa tai muiden paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa. 

Joulukuun alussa sovimme Uudenmaan kuntien kanssa, että HUS Tietohallinnon koordinoimana tuotamme työterveyshuoltojen ja väestön rokotuksiin ajanvarausjärjestelmän, jota kaikki kunnat voivat hyödyntää. Rokotusten aloittamisen yleiset edellytykset ja rokotusten yksityiskohtaista järjestämistä koskeva valtioneuvoston asetus valmistuivat vasta juuri ennen rokotusten aloittamista. Tämän vuoksi rokotusten ajanvarausjärjestelmä jouduttiin tekemään poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Koronarokotusaika.fi ajanvarauspalvelun toteuttaminen muutamassa viikossa oli ylipäätään teknisesti mahdollista, koska Uudellamaalla on käytössä vastaavanlainen itsepalveluna toimiva järjestelmä koronavirusnäytteenoton ajanvarauksiin.

Ensimmäisenä koronarokotteen saivat vasemmalta oikealle Kirsi Mustalammi, Markus Norrgård, Timo Suonsyrjä, Eija Koponen, Benny Hellqvist ja Andrea Nummi.
Ensimmäisenä koronarokotteen saivat vasemmalta oikealle Kirsi Mustalammi, Markus Norrgård, Timo Suonsyrjä, Eija Koponen, Benny Hellqvist ja Andrea Nummi.