Vuoden aikana HUS-alueen asukkailla todettiin yhteensä noin 21 750 koronavirustartuntaa. Sairaaloidemme vuode- ja teho-osastoilla hoidettiin yhteensä 1203 koronaviruspotilasta.

HUSin alueella todettiin vuoden aikana noin 21 750 koronavirustartuntaa. Lähde: THL:n tartuntatautirekisteri

Enimmillään koronaviruspotilaita oli hoidossa samanaikaisesti 123 10. huhtikuuta.

Sairaalahoidossa olleista koronaviruspotilaista isompi osuus oli miehiä.

Tehohoidossa sukupuolten välinen ero on suurempi: miesten osuus oli 66 prosenttia.

HUSissa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 1263 koronaviruspotilasta. Vuoden lopussa heistä 92 prosenttia on kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon.