Teho-osaston sairaanhoitaja Marcus Norrgård näki vuoden 2020 aikana, miten tietämys ja osaaminen koronaviruspotilaiden hoidosta karttui teho-osastoilla.

HUSin teho-osastojen sairaanhoitajat joutuivat keväällä 2020 kovan kuorman alle, kun koronavirustartunnan saaneita henkilöitä sairastui Covid-19-taudin vakavaan muotoon ja heidän hoitonsa vaati tehohoitoa. 

Uusien osaajien kouluttaminen

Koronaviruksen leviämisen myötä teho-osastoille tarvittiin lisää henkilökuntaa. Lisäresursseja saatiin kouluttamalla muun muassa leikkausosastojen sairaanhoitajia tehohoitotyöhön. Perehdytys oli teho-osaston vakituiselle hoitohenkilökunnalle iso urakka, mutta koulutusten myötä teho-osastoille saatiin tarvittava määrä henkilökuntaa. Uudet työntekijät pääsivät hoitamaan koronaviruspotilaita yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa.  

Keväällä Kirurginen sairaala muutettiin koronasairaalaksi ja sen leikkausosastolle perustettiin koronaviruspotilaiden hoitoon tarkoitettu teho-osasto. Lisäksi Jorvin sairaalan heräämötiloja muutettiin teho-osastohoitoon sopiviksi. Monen sairaanhoitajan osalta työnkuva ja tuttu työympäristö muuttui vauhdilla. Koronaviruspotilaita hoidettiin myös Peijaksen ja Hyvinkään tehostetun valvonnan osastoilla.

Varmuus kasvanut 

Keväällä moni koronaviruspotilaita hoitanut koki suurta stressiä siitä, antavatko suojavarusteet riittävän suojan tautia vastaan. 

”Vähitellen suojavarusteiden pukemisesta ja riisumisesta on tullut rutiinia ja varmuus on kasvanut siitä, että itse pystyy suojautumaan hyvin tartunnalta”, kertoo Norrgård.

Tieto lisääntynyt

Vaikeaan Covid-19-sairauteen sairastuneet potilaat ovat yksi potilasryhmä muiden joukossa, jotka tarvitsevat tehohoitoa. Sen tarkoituksena on pitää ihmisen peruselintoimintoja yllä.

Teho-osastolla koronaviruspotilaita hoidetaan potilaina, joilla on vakava hengitysvajaus. Usein heitä hoidetaan myös vatsamakuulla, sillä se helpottaa kaasujen vaihtumista keuhkoissa. 

”Alussa meillä ei ollut tuntumaa sairauteen ja esimerkiksi siihen, miten arvot käyttäytyvät kaasujen vaihdon suhteen. Vuoden aikana olemme kaikki oppineet sairaudesta paljon ja nyt tiedämme jo hyvin, miten tämä sairaus vaikuttaa ihmiseen”, kertoo Norrgård.