Oikea-aikainen hoitoonpääsy on potilaan hyvän hoidon ja oikeuksien toteutumisen perusta. Vuosi 2020 oli hoitoonpääsyn ja hoitoonpääsyn seurannan ja raportoinnin kannalta haasteellinen ajanjakso.

Koronavirusepidemian vaikutukset omaan palvelutuotantoomme ja kuntien peruspalveluihin heijastuvat potilaiden hoitoonpääsyyn. Potilastietojärjestelmän vaihto on vaikeuttanut tietojen saantia, sillä tietojen yhdistelyssä kahden potilastietojärjestelmän välillä on ollut haasteita.

Leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät

Hoitoonpääsyä leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät kasvoivat vuonna 2020 sekä meillä että muissa sairaanhoitopiireissä. Mainittuja hoitoja odottavien potilaiden määrä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna lähes neljällä tuhannella potilaalla. Hoitoa odottavia oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 19 876. Vuoden 2020 lopussa hoitoa odottavista yli kolme kuukautta odottaneita oli 7 430 ja yli kuusi kuukautta odottaneita 2 936.

Vuoteen 2019 verrattuna erityisesti yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä ja osuus kasvoivat. Tähän vaikutti erityisesti koronavirusepidemia. Pitkään odottaneiden määrä oli korkeimmillaan elokuun lopussa. Syyskuun alun ja joulukuun lopun välissä pitkään odottaneiden määrää saatiin laskettua 39 prosentilla. Vuoden vaihteessa eniten odottajia oli kirurgiassa ja silmätaudeissa.

Leikkauksiin tai vuodeosastolle odottavien potilaiden keskimääräinen odotusaika oli 52 vuorokautta ja päiväkirurgiaan odottavien 77 vuorokautta.

Avohoitoon odottavat potilaat

Avohoitoon odotti vuodenvaihteessa 30 795 hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta. Edelliseen vuoteen verrattuna potilaiden määrä kasvoi 14,5 prosentilla. Avohoitoa yli kolme kuukautta odottaneita oli 2 621 ja yli kuusi kuukautta odottaneita 765. 

Erikoisaloittain eniten yli kolme kuukautta odottaneita oli kirurgiassa ja neurologiassa. Yli kuusi kuukautta odottaneita oli eniten neurologiassa ja hammas-, suu- ja leukasairauksissa.

Koronaviruksen vaikutukset hoitoonpääsyyn

THL:n arvion mukaan Suomessa sairaanhoitopiirien sairaaloiden avohoidossa hoidettiin tammi-syyskuussa 19 prosenttia vähemmän potilaita edelliseen vuoteen verrattuna. THL:n mukaan Suomessa sairaanhoitopiirit joutuivat siirtämään kevään ja alkukesän 2020 aika kiireettömiä sairaalahoitoja ja myös potilaat peruivat sovittuja hoitoaikoja. HUSissa potilaat, jotka siirsivät aikojaan, jäivät jonoon ja näin myös osa odotusajoista muodostui pitkiksi.  

Sairaanhoitopiirissämme pitkään hoitoa odottaneiden osuus alkoi kasvaa maaliskuun jälkeen ja saavutti suurimman osuuden elokuun lopussa. Syys-joulukuun aikana pitkään odottaneiden määrä laski, mutta oli vuoden lopussa edelleen epidemiaa edeltävää tasoa korkeampi. 

Pitkään hoitoa odottaneiden korkea määrä ja osuus olivat poikkeuksellisen suuret viime vuonna. Sama kehitys havaitaan myös muissa sairaanhoitopiireissä.