Päivystyskäyntien määrä väheni 12,5 prosenttia vuodesta 2019.

Vuonna 2020 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli 261 700, kun vuotta aiemmin käyntejä oli 297 870.

Erittäin todennäköisesti päivystyskäynnit vähenivät koronavirusepidemian vuoksi. Päivystyskäyntien määrät olivat muita kuukausia matalammat maalis-huhtikuussa ja lokakuussa 2020. Vuoden 2019 päivystysmäärät olivat poikkeuksellisen korkeat, mikä johtui Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtymisestä Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys Raaseporin sairaalassa lakkasi 30.9.2020. Yhteispäivystyksen korvasi HUSin järjestämä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. Vaativampaa päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat Länsi-Uudenmaan alueella on hoidettu Lohjan sairaalan yhteispäivystyksessä tai muissa HUSin yhteispäivystyksissä. 

Vuonna 2020 päivystyksissä oli keskimäärin 716 käyntiä päivässä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 820.