Uudenmaan Päivystysavun piirissä on yli miljoona uusmaalaista. Vuonna 2020 Päivystysavun ammattilaiset hoitivat yli 200 000 puhelua ja auttoivat ihmisiä kiireellisissä terveysongelmissa.

HUS-laatu
68 % suosittelisi palvelua ystävälleen tai sukulaiselleen, jos he tarvitsisivat samanlaista apua.

Tarjoamme Päivystysapu 116117 -palvelun koko Uudellemaalle, lukuun ottamatta Helsinkiä, joka tuottaa palvelun omille kuntalaisilleen. 

Koronapandemia lisäsi soittoja

Vuonna 2020 Päivystysavun kysyntä kasvoi 27 prosenttia. Kysynnän taustalla oli voimakkaana tekijänä koronavirusepidemia. Kysynnän kasvusta huolimatta asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. 

Palvelua erityisryhmille

Vuonna 2020 Uudenmaan Päivystysapu otti hoitaakseen kansallisia erityistehtäviä, kuten kuulovammaisten Päivystysapu-tekstipalvelun tuottamisen sekä ilman sijaintitietoa saapuneiden puhelujen siirtämisen oikealle sairaanhoitoalueelle. 

HUS asiakastyytyväisyys
(NPS) 90 % potilaista koki, että he saivat Päivystysavusta tarvitsemansa avun.

Keskittämisellä parempaa palvelua

Vuoden 2020 aikana Uudenmaan Päivystysapu keskitti toimintaansa. Suurin osa ostopalveluna Päivystysavulle töitä tehneistä Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden sairaanhoitajista siirtyi Päivystysavusta vastaavan HUS Akuutin työntekijöiksi. 

 ”Pääsimme keskittämisellä rakentamaan Päivystysavulle entistä parempaa ja joustavampaa toimintamallia”, kertoo Uudenmaan Päivystysavun palvelupäällikkö Hanna Vainio