Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien sekä ajanvarauskäyntien määrät vähenivät. Koronavirusepidemian vuoksi pyrimme siirtämään ajanvarauksellista toimintaa mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (261 649) väheni 12,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui sairaaloissamme keskimäärin 715 käyntiä päivässä. 

Yhteenlaskettujen ajanvarauksellisten avohoitotuotteiden määrä yksiköissämme väheni 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ajanvarauksellisia käyntejä oli 2 223 845. 

Epidemian vuoksi sähköisten palveluiden käyttö ja hoitopuheluiden määrät lisääntyivät. Nousua oli myös psykiatrian avohoidon palveluissa. Muilta osin avohoidon käyntimäärät vähenivät.