Vuosi 2020 oli sairaanhoidon palvelutoiminnan näkökulmasta hyvin poikkeuksellinen koronavirusepidemian vuoksi. Tarjoamiemme palvelujen kysyntä poikkeuksellisesti laski.

Vuonna 2020 hoidimme yhteensä 682 385 potilasta erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä. Erikoissairaanhoidossa omana toimintana ja ostopalveluina hoidimme yhteensä 612 202 potilasta. Erikoissairaanhoidon potilaiden määrä kasvoi 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Jäsenkuntiemme asukkaista yhteensä 571 461 käytti erikoissairaanhoidon palvelujamme. Määrä kasvoi 26 922 henkilöllä edellisestä vuodesta. Huomattava osa kasvusta johtuu erikoissairaanhoidon käynteinä tehdyistä koronavirusnäytteenotoista. Jäsenkuntien asukkaista noin joka kolmas käytti vuoden 2020 aikana erikoissairaanhoidon palvelujamme. 

Sairaansijoja ja hoitopaikkoja sairaaloissamme on yhteensä noin 3 000. 

Lähetteiden ja päivystyskäyntien määrät vähenivät

Meille saapui vuonna 2020 noin 315 300 elektiivistä lähetettä. Niiden määrä laski vuoteen 2019 verrattuna 7,7 prosenttia. Arkipäivää kohden meille saapui keskimäärin 1 250 elektiivistä lähetettä. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1 360 lähetettä. Lähetteiden määrä on suuntaa antava, sillä kahden potilastietojärjestelmän tietoja jouduttiin manuaalisesti yhdistelemään. 

Suurimmat muutokset liittyvät psykiatrian lähetteisiin, joiden määrä nousi 28,1 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Lähes kaikilla muilla erikoisaloilla lähetteiden määrät laskivat vuonna 2020. Suurinta lasku on ollut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalla (-22 prosenttia) ja hammas-, suu- ja leukasairauksien erikoisalalla (-19,8 prosenttia). 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (261 649) väheni 12,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui sairaaloissamme keskimäärin 715 käyntiä päivässä.

Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyi voimakkaasti

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion 5,4 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia. Kasvun selittää sähköisten palveluiden käytön erittäin voimakas lisääntyminen. Niiden käyttö lisääntyi lähes 700 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemian vuoksi pyrimme siirtämään elektiivistä toimintaa mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi. Tämä näkyi sähköisten palveluidemme käytön merkittävänä kasvuna erityisesti vuoden 2020 huhtikuusta alkaen. 

Yhteenlaskettujen ajanvarauksellisten avohoitotuotteiden määrä yksiköissämme väheni 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ajanvarauksellisia käyntejä oli 2 223 845. 

Vaikka koronavirusepidemialla olikin huomattavia vaikutuksia ajanvaraukselliseen toimintaamme, pystyimme tekemään päivystykselliset leikkaukset lähes normaalisti. Elektiivisten leikkausten määrää pystyttiin lisäämään huomattavasti kesä-joulukuussa. Vuoden toinen puolisko poikkesi enää viisi prosenttia vuoden 2019 toisen puoliskon määrästä.