Vuonna 2020 HUS otti paikkansa terveydenhuollon ja koronavirusepidemian hoidon eturintamassa. Olimme yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeässä asemassa ja mielestäni onnistuimme tässä hyvin.

Koronavirusepidemia kuritti meitä voimakkaasti ja vuosi oli raskas jatkuvan epävarmuuden takia. Epidemia on ahdistanut kaikkia suomalaisia, mutta meillä se teki myös työstä raskasta. Henkilöstö joutui joustamaan, mutta panostimme voimakkaasti yhdenvertaiseen henkilöstön tukemiseen ja jaksamiseen. 

Tässä myös onnistuimme. Vuosittain tehtävän työolobarometrin tulokset osoittivat, että vaikeassa tilanteessa henkilöstön tyytyväisyys säilyi entisellä tasolla. Tästä haluan antaa suuren kiitoksen kaikille huslaisille.

Hoitotuloksemme koronaviruksen osalta olivat kansainvälisesti mitattuna todella hyvät etenkin tehohoidossa, ja kuolleisuus oli pientä. Samalla normaalitoimintaamme syntyi kuitenkin mittava hoitovelka, jota purimme jo syksyllä ennen koronavirusepidemian toista aaltoa. Hoitovelan purku jatkuu vuonna 2021. 

Digitaalinen muutos eteni odotettua vauhdikkaammin

Vuosi 2020 oli strategian ensimmäinen vuosi ja lähdimme toteuttamaan strategiassa sovittuja arvoja ja päämääriä. Vaikka alkuvuodesta käynnistynyt koronaepidemia vaikutti koko vuoteen, emme missään vaiheessa pysäyttäneet kaikkea muuta toimintaa. 

Yksi strategisista päämääristämme on asiakaslähtöinen digitaalinen muutos. Koronavirusepidemia vauhditti sitä omalta osaltaan, kun potilasmäärät erilaisilla etävastaanotoille lisääntyivät. Epidemia opetti myös reaaliaikaisen raportoinnin tarpeen. Se oli välttämätöntä, jotta pystyimme koordinoimaan koko Uudenmaan koronatoimet. Epidemian myötä myös koko HUSin hallinto siirtyi etätyöhön maaliskuussa 2020. Tämä on hyvä esimerkki digitalisaation etenemisestä. 

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön koko HUSissa vuoden 2020 aikana. Koronavirusepidemian alkaessa Apotti oli käytössä jo noin puolessa HUSia ja viimeinen suuri käyttöönotto oli tarkoitus tehdä toukokuussa. Koronavirusepidemian vuoksi Apotin käyttöönotto siirrettiin syksylle. Apotti on valtava toiminnallinen muutos, mutta se vaatii vielä kehittämistä ja tulee teettämään töitä. Käyttöönotto sujui suunnitellusti, ja vaikka haasteita oli, niitä oli merkittävästi vähemmän kuin aiemmissa käyttöönotoissa.

Hankintojen lainmukaistaminen jatkuu

Hankintojen lainmukaistamisen aloitimme jo vuonna 2019 ja vuonna 2020 kilpailutukset etenivät hyvin. Koronavirusepidemia aiheutti kuitenkin sen, että jouduimme tekemään paljon suorahankintoja. Keväällä panostimme muun muassa suojavarusteiden hankintaan, jotta pystyimme hoitamaan koronapotilaat. Syksyllä teimme valtioneuvoston toiveesta valtavan panostuksen koronavirustestaukseen, jonka ansiosta kesän testausruuhkat saatiin purettua. Testaustilanne on ollut sen jälkeen hyvä. 

Hankintojen lainmukaistamisen osalta matka on vielä kesken, mutta uskon, että noin vuoden sisällä saamme koko hankintatoimen kuntoon.

Aktiivista sote-uudistuksen edunvalvontaa

Sote-uudistuksen valmistelu eteni vuoden 2020 aikana. Huolehdimme aktiivisesti siitä, että alueen erikoissairaanhoidon kokonaisuus pysyisi ehjänä, ja että sillä olisi tulevaisuudessakin mahdollisuus vastata väestönkasvun, ikääntymisen ja kehittyvän lääketieteen haasteisiin. Ehdotetut rahoitusmallit luovat merkittävän uhkan Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollolle, sillä valmistelussa esitetyt suunnitelmat heikentäisivät merkittävästi alueen rahoitusta. 

Kehitämme toimintaamme epävarmuudesta huolimatta

Vuonna 2021 epävarmuustekijät jatkuvat, koska koronavirusepidemia on edelleen käynnissä. Emme vielä tiedä jatkuuko epävarmuus kevään ajan vai koko vuoden. Meidän on joka tapauksessa pystyttävä hoitamaan niin koronapotilaat kuin muutkin potilaat sekä pidettävä henkilöstömme toimintakykyisenä. Koronavirusrokote antaa valoa tunnelin päähän.

Koronasta huolimatta oman toimintamme kehittämistä on jatkettava strategian pohjalta. Vuonna 2021 keskitymme kolmeen strategiseen hankekokonaisuuteen, jotka liittyvät digitaalisuuteen, geriatriaan ja tutkimukseen. Näissä odotamme tulosten olevan merkittäviä. 

Juha Tuominen
toimitusjohtaja