Kesäkuussa 2020 HUSin hallitus hyväksyi ​​​​​​​HUSin toiminnan suunnittelua ohjaavat viisi strategista tavoitetta vuodelle 2021. 

Strategiset tavoitteemme ovat:

  • Potilaita hoidetaan tehokkaasti mobiili-, etä- ja digihoitopoluilla.
  • Laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus varmistetaan.
  • Asiakaskokemusta mitataan ja kehitetään palautteen pohjalta kaikkialla HUSissa.
  • Asiakkaita hoidetaan yhtenäisesti ja integroiduilla poluilla yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.
  • Tuottavuusohjelman toteutumista ja vaikutuksia seurataan kattavasti.

Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi olemme valinneet vuodelle 2021 kolme strategista hankekokonaisuutta: 

  • Digimuutos
  • HUS – Huippuluokan tutkimuskumppani
  • Geriatrinen hanke