Potilaan mahdollisuus käyttää omaa kieltään vaikuttaa merkittävästi kokemukseen annetusta hoidosta. Tavoitteemme on tarjota erikoissairaanhoitoa potilaan omalla kielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kaksikielisyysohjelmamme tukee tätä tavoitetta.

HUS oli edelläkävijä jo vuonna 2007 kun täysin uusi kieliohjelma otettiin käyttöön. Aloitimme kieliohjelman uudistamisen vuonna 2018 vastaamaan HUSin uutta strategiaa ja nykyisen organisaation ja toimintaympäristön muutoksia. Tuloksena syntyi uusi kaksikielisyysohjelma, joka perustuu HUSin arvoihin: kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus. Laajan ulkoisen ja sisäisen kommenttikierroksen jälkeen HUSin hallitus hyväksyi kaksikielisyysohjelman elokuussa 2020.

Yksi ohjelman tavoitteista on edistää terveydenhuollon edelläkävijyyttä myös kaksikielisyyden osalta. HUSin lupaus on antaa joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa. Kohtaaminen on HUSin kaiken toiminnan perusta. Hyvä kohtaaminen edellyttää myös valmiutta palvella suomeksi ja ruotsiksi ensikontaktista hoidon päättymiseen asti.

”Kokemus saadusta hoidosta syntyy kohtaamisissa. Omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi saatu hoito tukee strategista tavoitettamme tuottaa potilaille parasta mahdollista mitattavissa olevaa hoitoa ja palvelua”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen, joka toimii kaksikielisyysohjelman suojelijana.

Kaksikielisyysohjelma on laadittu kahdelle pääkohderyhmälle: potilaille, jotka saavat hoitoa ja palvelua omalla kielellään suomeksi tai ruotsiksi, sekä henkilöstölle, joka tarjoaa hoitoa ja palveluita näillä kielillä.

”Tavoitteemme on, että potilas tuntee hoitokontakteissaan olonsa turvalliseksi käyttäessään omaa kieltään, suomea tai ruotsia”, Tuominen sanoo.

Kaksikielisyysohjelmaan kuuluu myös yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Kaksikielisyysohjelma on voimassa HUSin strategiakauden 2020-2024 ajan.