Vuosittainen hankintavolyymimme on noin miljardi euroa. Vuonna 2020 koronavirusepidemia työllisti hankintaa voimakkaasti.

Hankintatarpeet ovat vaihtelevia ja niitä on paljon. Pelkästään vuonna 2020 tunnistimme yli 500 hankintatarvetta, ja kilpailutuksia valmistui vuoden aikana yli 300 kappaletta, yli sata enemmän kuin vuonna 2019.

Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät globaalit saatavuushaasteet työllistivät hankintaa voimakkaasti. Erityisesti suojainhankinnat, suojainten jakelu sekä valtakunnalliset vastuut veivät vuoden aikana paljon resursseja. Epidemian vuoksi jouduimme tekemään vuonna 2020 yli 150 suorahankintapäätöstä.

Vuonna 2019 esiin tulleet hankintatoimen epäkohdat, joiden vuoksi monet hankinnat jäivät kilpailuttamatta, käynnistivät laajat hankintatoimen korjaamistoimet HUS Logistiikassa, jotka jatkuivat vuonna 2020.

Päivitimme hankintojen prosessikuvaukset ja toimintaohjeet keväällä 2020, jolloin valmistui myös uusi hankintojen pysyväisohje vastuiden selkeyttämiseksi. Rekrytoimme hankintoihin 10 uutta asiantuntijaa, ja ostimme hankintapalveluita myös julkisiin hankintoihin erikoistuneilta toimistoilta kilpailutuksen tehostamiseksi.

Kaikki hankintapäätökset sähköisesti  

Vuoden 2020 alusta lähtien olemme pyrkineet siihen, että mahdollisimman moni EU-hankintojen tarjouspyyntö- ja hankintapäätösluonnos käy läpi sisäisen juridisen tarkastuksen. Kategoriapäälliköt tekevät vastaavan tarkastelun kansallisille hankinnoille. 

Teemme kaikki hankintapäätökset nyt sähköisesti ja vuoden 2020 aikana valmistelimme myös hankintojen johtamista ja seurantaa tukevan uuden tietojärjestelmän hankintaa. Järjestelmän on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2021 aikana.

Kilpailuttamattomista hankinnoista eroon reilun vuoden kuluessa

Maaliskuussa 2020 arvioimme kilpailuttamattomien hankintojen määrän olleen vuositasolla noin 62 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi markkinaoikeus määräsi HUSille yhteensä 160 000 euron suuruiset seuraamusmaksut. 

Syksyllä 2020 hankintoja oli yhä kilpailuttamatta noin 45 miljoonan euron arvosta. Näistä kuitenkin yli puolessa kilpailutus oli jo käynnissä ja ennustemallin mukaan kilpailuttamattomista hankinnoista päästäisiin eroon reilun vuoden kuluessa.

Hankintatoimen kokonaisuutta on seurannut vuoden alusta asti toimitusjohtajan asettama uusi hankintatoimen strateginen ohjausryhmä. Myös HUSin hallitus sekä talous- ja konsernijaosto ovat tiiviisti seuranneet hankintatoimen korjaavia toimintoja ja näistä on raportoitu myös HUSin valtuustolle.