HUS on maan johtava lääketieteen ja terveydenhuollon organisaatio. Se vastaa yli kolmanneksesta Suomen julkisesta erikoissairaanhoidosta ja oli etulinjassa koko viime vuoden koronataistelussa.

Olen ollut HUSin hallituksessa tätä kirjoittaessani 16 vuotta enkä ole ennen nähnyt vastaavaa keskittymistä vaikeaan työhön. HUSin asiantuntijat ovat luoneet epidemialle torjunta- ja hoitolinjan. Näin on tuettu poliittisia päätöksiä, kuntien johtoa ja hoidettu viestin viemistä kansalaisille.  

Potilaiden hyvä hoito, tieteellinen tutkimus ja opetus ovat HUSin ydintehtävät. Vuosina 2010-2019 HUSia kehitettiin hallituksen johdolla järjestelmällisesti toimimaan yhä paremmin potilaiden ja veronmaksajien edun mukaisesti. Hoitojonot lyhenivät, hoitoa saaneiden potilaiden määrä kasvoi ja hoidon laatu parani kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Kansainvälissä vertailuissa HUS sijoittuu kiistatta sairaaloiden eturiviin. Sitten tuli korona ja muutti paljon, mutta ei pysäyttänyt muuta toimintaa. Esimerkkinä osaamisesta on marraskuussa 2020 tehty Apotti-potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.

HUSin taloudellisuus on ollut maamme erikoissairaanhoidossa omaa luokkaansa. Kuntien maksuosuudet, deflatoituina, HUSille eivät kasvaneet vuosina 2010-2018 asukasta kohden. Muualla Suomessa erikoissairaanhoidon kustannusten vastaava kasvu oli noin 30 prosenttia. Moni Uudenmaan kunta on siirtänyt omia toimintojaan HUSin hoidettavaksi. 

Edellä kerrottu ei poista sitä, että HUSissa on jatkuvasti myös vaikeuksia toiminnan eri osa-alueilla. Johtaminen on ongelmien ja virheiden poistamista korjaavilla toimilla ja jatkuvalla kehitystyöllä. Hankinnat olivat viime vuonna se kokonaisuus, joka oli jatkuvien korjausten kohteena. 

HUS on suuri organisaatio. Sen henkilöstön määrä on 27 000 ja hankintoja tehdään noin miljardilla eurolla vuodessa. Hankinnat kattavat rakennusinvestointeja, tietojärjestelmiä, laitteita, lääkkeitä, sairaanhoitotarvikkeita ja erilaisia massatuotteita. Eräiden tuoteryhmien, esimerkiksi lääkkeiden, hankintaprosessi on varmasti maamme parasta. Moni muu kuntaorganisaatio on siirtänyt HUSille omat hankintansa. 

Isossa organisaatiossa on aina kehitettävää. Hankintatoimi on kokenut suuria muutoksia ja sen organisointi, ohjeistus ja valvonta on otettu erityskohteeksi, sillä hankintatoimessa on havaittu myös puutteita. Selvitys osoitti niitä olevan noin neljässä prosentissa. Hallitus on panostanut erityisesti havaittujen korjaustoimien valvontaan ja etenemisen seurantaan.

HUS perustettiin vuonna 1999 yhdistämällä useita sairaaloita ja niiden tukipalveluja. HUSin hallinto- ja toimintakulttuuri oli alussa hyvin hajanainen. Muutos kohti yhtenäisesti johdettua kokonaisuutta on ollut HUSin kehittämisen ”punainen lanka” kaksi vuosikymmentä. Organisaation keskitetyn johtamisen lisääminen, kliinisten toimintojen kehittäminen, kuntien ja maakuntien sekä koko Suomen palveleminen ovat olleet hallituksen ja johdon tavoite ja ovat edelleen. Tätä kehitystä on viety määrätietoisesti eteenpäin ja työn hedelmät näkyvät.

Koronasta huolimatta HUS on pystynyt vuoden 2020 lopulla kirimään puolet keväällä tulleesta hoitovelasta. Työ vie osaajilta aikansa, mutta uskon, että potilaat pystytään hoitamaan suunnitelmallisesti.

Ulla-Marja Urho
hallituksen puheenjohtaja