Työnantajamielikuva on meille tärkeä, sillä se kertoo henkilöstömme työntekijäkokemuksesta ja vaikuttaa osaltaan henkilöstön sitoutumiseen ja uusien työntekijöiden hakeutumiseen meille töihin. Haluamme viestiä, että teemme muutoksia toivottuun suuntaan, jotta työntekijäkokemus paranee.

Esimerkiksi erikoistuvien lääkärien antaman palautteen perusteella on noussut esiin epäkohtia. Vastaavia tuloksia saimme Nuorten Lääkärien Yhdistyksen tekemässä koulutuspaikkatutkimuksessa, joka julkaistiin vuoden 2020 alussa. Saimme siinä yleisesti huonon arvosanan jääden kauas viiden tähden koulutuspaikasta. Muutama yksikkömme pärjäsi tutkimuksessa kuitenkin erittäin hyvin ja ylsi 4-5 tähden koulutuspaikaksi. 

Erikoistuvien lääkärien osalta aloitimme useita toimenpiteitä vuonna 2020. Perustimme erikoistuvien vanhimpien verkoston, aloitimme mentorointiohjelman ja systemaattisen koulutuksen kehittämisen tulosyksiköittäin ja jaoimme kehittämistuloksia. Kehittämistyö ja muutosten näkyminen arjessa vie aikaa. Työ on jatkuvaa.

Muutoksista viestimiseksi aloitimme vuoden lopulla artikkelisarjan, jossa tulemme vuoden 2021 aikana kertomaan, mihin epäkohtiin yksiköt ovat tarttuneet erikoistuvien osalta, ja miten olemme kehittäneet toimintaa. Näin lisäämme tietoisuutta ja jaamme hyviä käytäntöjä, joita myös muut voivat hyödyntää.

Lue lisää erikoistuvien lääkärien työstä HUSissa: