Vuonna 2020 keskityimme HR-kumppanuustoiminnassa toimintatapojen yhtenäistämiseen ja prosessien sujuvoittamiseen. Yhteistyö lähti Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä hyvin käyntiin koronavirusepidemiasta huolimatta.

Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä sekä Akuutissa työskenteleville henkilöstöpäällikkö Eeva Ihaksille ja työsuojelupäällikkö Susanna Puumille HR-kumppanuustoiminnan keskinäinen yhteistyö on vuoden aikana ollut mutkatonta. Hyvien yhteistyösuhteiden luominen on sujunut luontevasti kaikkien toimijoiden kanssa, mikä helpottaa hankalien tilanteiden käsittelyä ja ratkaisujen löytämistä.

Henkilöstöpäällikön ja työsuojelupäällikön tehtävänä on tukea, opastaa ja neuvoa johtoa. Henkilöstöpäällikkö tukee johtoa pääsääntöisesti tulosyksikön johtotasolla, kun taas työsuojelupäällikkö työskentelee lähellä lähiesihenkilöitä.

Kumppanuustoiminnan kehittäminen jatkuu

Vuonna 2020 HR-kumppanuustoiminnassa keskityttiin hiomaan ja yhtenäistämään prosesseja ja ohjeita. Työsuojelupuolella prosessien yhtenäistäminen oli jo ennestään tuttua, kun taas henkilöstöpäälliköiden tehtävään liittyvät prosessit olivat hyvinkin erilaiset ja jopa epäselvät. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on tuottaa asiantuntevaa, ratkaisukeskeistä ja ennakoivaa palvelua.

Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikön johtava ylihoitaja Eija Rissanen kokee, että HR-kumppanuustoiminta on helpottanut paljon omaa työtä ja henkilöstöön liittyvät asiat ovat kirkastuneet. Vaikka koronavirusepidemia sotki vuoden suunnitelmia, Rissanen uskoo tilanteen selkiytyvän pikkuhiljaa.

Kumppanuustoiminnassa nähdään vielä paljon kehitettävää: esimerkiksi linjausten tekeminen edellyttää roolien selkeyttämistä. Susanna Puumi kuitenkin kokee, että tilanne on jo nyt parempi. Toimintatapoja ja prosesseja kehitetään myös tulevana vuonna ja hyvin alkanut yhteistyö vakiintuu osaksi arkea.