Teemme vuoden aikana paljon rekrytointeja, joten on tärkeää, että uusien osaajien rekrytointi on sujuvaa.

Henkilöstön vaihtuvuus ja haastavat työntekijämarkkinat ovat heijastuneet rekrytointeihin tavalla, joka on saanut meidät kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten näymme ja viestimme. Olemme kiinnittäneet huomiota myös itse rekrytointiprosessiin eli siihen, miten ketterästi pystymme rekrytoimaan uusia osaajia. 

Vuoden 2020 yhdeksi strategiseksi projektiksi valitsimme laadukkaan rekrytointiprosessin kehittämisen. Projektin tavoitteena oli prosessin yhdenmukaistaminen sekä osittain keskitetyn rekrytointimallin määrittäminen. Tätä kehitystyötä jatkamme vuonna 2021.

Vuoden 2020 aikana kartoitimme kitkaa aiheuttavia toimintatapoja rekrytointiprosessissa. Palvelumuotoilun avulla huomioimme roolit rekrytoinnin eri vaiheissa ja nostimme hakijakokemuksen ohjaamaan työskentelyä. Ketterän rekrytointiprosessin on oltava HUSissa mahdollisimman sujuva hakijan näkökulmasta, jotta motivaatio hakea eri tehtäviä säilyy. 

Aloitimme myös uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoprojektin. Järjestelmän käyttöönottoa tuki myös se, että pystyisimme hyödyntämään sujuvammin palvelussuhdetietoja vakanssien ja tehtävänimikkeiden osalta. 

Osittain keskitetyn rekrytoinnin mallissa rekrytoinnit on keskitetty nimetyille rekrytoijille yksiköissä. He toimivat esimiesten tukena yksiköissä lähellä esimiestä, mutta saavat keskitetyltä HR:ltä tukea muun muassa koulutukseen,kehittämiseen, rekrytointimarkkinointiin ja -viestintään sekä järjestelmäosaamiseen.

Vuonna 2021 mallia pilotoidaan ja samalla kartoitetaan, miten malli on mukautettavissa eri yksiköihin. Malli antaa mahdollisuuden tehdä ennakoivaa rekrytointia aktiivisemmin sekä hyödyntää yksiköiden välistä yhteistyötä rekrytointien toteutuksessa.