Uusien ja tehtävää vaihtavien työntekijöiden yksi motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttava tekijä on onnistunut perehdytys.

Koska rekrytointi on vaikeutunut, haluamme varmistaa, että uusi työntekijä saa laadukkaan perehdytyksen, joka varmistaa osaltaan sujuvamman työssä aloittamisen ja sitoutumisen työhön. 

Laadukkaan perehdytysprosessin kehittäminen asetettiin vuoden 2020 strategiseksi tavoitteeksi, sillä vaikka perehdytyksestä on keskusteltu jo useampi vuosi ja sitä on kehitetty eri puolilla HUSia, meillä on edelleen haasteita sen toteutumisessa. Työtä jatketaan vuonna 2021. Tavoite on kuvata HUS-tasoinen perehdytysmalli, saada säännöllistä tietoa perehdytyksestä ja löytää sähköinen järjestelmä sitä tukemaan.

Perehdytysmalli kertoo, millainen on huslainen perehdytys ja toimii pohjana yksilöllisen perehdytyksen suunnittelulle. Se antaa jokaiselle perehdytykseen osallistuvalle kuvan vastuista ja odotuksista. Malli otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana yleisperehdytyksen verkkokurssitoteutuksen yhteydessä.

Sähköinen alusta tueksi perehdytykseen

HUSissa on hyödynnetty yleisperehdytykseen sähköistä palvelussuhteen aloitusta, mutta palautteen perustella henkilöstöllä on tarve valmiimmalle sisällölle. Lisäksi perehdytykseen pitäisi voida osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kartoitimme, millaisia sähköisiä oppimisalustoja perehdytyksen tueksi on HUSin kilpailutettujen järjestelmien piirissä. Niistä valitsimme Moodlen, jota voi hyödyntää jo ennen palvelussuhteen aloittamista Tervetuloa-kurssin muodossa. 

Vuoden 2021 aikana tuotamme alustalle yleisperehdytyksen verkkokursseja, jotka tukevat kaikkien huslaisten perehdytystä. Verkkokurssin yhteyteen liitämme tulokaskyselyn, jolla mittamme, millaiseksi uusi työntekijä on kokenut HUSin työpaikkana.

Jotta saisimme kaiken perehdytyksen eteen tehtävän työn jokaisen yksikön ja ammattiryhmän käyttöön, muodostamme keväällä 2021 perehdytysverkoston, joka kehittää huslaista perehdytystä ammattiryhmästä tai yksiköstä riippumatta.