Nykyisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää, että johtamisosaamisen taso vastaa strategisten päämääriemme ja nopeasti muuttuvan alan asettamia vaatimuksia.

Vuonna 2020 esimiestyön kehittäminen ja osaamistason nostaminen oli yksi strategisista projekteista. Tavoitteena oli kehittää työkaluja, jotka tukevat johtamisen tasalaatuisuuden kehittämistä. Laadukas johtaminen on perusta jokaisen onnistumiselle parhaalla mahdollisella tavalla työssään. 

Projektin tuloksena syntyi johtamisen kokonaisuuden kuvaus, joka toimii perustana johtamisen kehittämistyökaluille. Nämä työkalut ovat johtamisen HUS 360°-arviointi ja johtamisen jatkuvan arviointiin rakennettu HUS Johtamissyke.

360°-arviointi auttaa kehittämään omaa johtamista

HUS 360°-arvioinnin ensisijaisena tavoitteena on tukea esimiehiä ja johtotehtävissä toimivia oman johtamisen kehittämisessä. Se auttaa tunnistamaan oman johtamisen ja työskentelytyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Muiden antaman palautteen kautta syntyvä kokonaiskuva auttaa tekemään tietoisia valintoja oman johtamisen kehittämiseksi. 

Tavoitteenamme on, että esimiesrooleissa työskenteleville HUS 360°- arviointi tehdään 2-3 vuoden välein, ja että uudet esimiehet tekevät sen noin vuoden kuluttua esimiestyön aloittamisesta.

Johtamissyke antaa nopeaa palautetta

HUS Johtamissyke on nopea johtamisen palautemittari, joka tehdään neljä kertaa vuodessa. Sen kysymykset pohjautuvat HUS 360°-arviointiin, joten siihen osallistuneet saavat myös tätä kautta palautetta kehittymisestään. 

Vuonna 2021 käytämme HUS Johtamissykettä myös johtamisen strategisen mittarin mittausvälineenä. 

Arvioinnit tuovat johtamisen kehittymisen näkyväksi

Sekä HUS 360 -arvioinnin että HUS Johtamissykkeen tavoitteena on saada HUS- ja organisaatiotasoista tietoa johtamisen laadusta suhteessa HUSin strategisiin päämääriin ja arvoihin. Tuomme erityisesti näkyväksi johtamisen kehittymisen ja tuemme suunnitelmallista johtamisen muutosta HUSissa. 

Työolobarometrin tulosten perusteella esimiesindeksi on pysynyt vuosia lähes samalla 3,65 tasolla (asteikko 1-5). Kyselyn tuottaman tiedon perusteella voimme tuottaa tarpeita vastaavaa koulutusta ja tukea johtamisen kehittämiseksi.

Vuonna 2021 luonteva jatko uusille arviointityökaluille on esimies- ja johtamiskoulutuksen sekä muun kehittämistuen rakentaminen. Lisäksi parannamme Harpin kehityskeskustelutoiminnallisuuden käytettävyyttä sekä pyrimme hyödyntämään sitä esimiesten HUS-tasoisten tavoitteiden asettamisessa. 

HUS-johtamisen kokonaisuus

kuva: HUS-johtamisen kokonaisuus