Vuonna 2021 henkilöstöjohtamisen strategisena tavoitteena on varmistaa laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus.

Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia henkilöstöstä on samaa mieltä väitteen kanssa: Olen tyytyväinen esimieheni ja työyksikköni johtamiseen.

Johtamisen ja esimiestyön lisäksi erityisinä kehitysprojekteina ovat laadukas rekrytointi ja laadukas perehdytys.