HUS Henkilöstökertomus PDF

Päämäärämme on olla paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä.

Strategiassamme sanotaan: ”Hyvä hoito syntyy hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Jokaista huslaista tarvitaan, jotta potilas voi saada parhaan mahdollisen hoidon. Olemme hyvä paikka kasvaa terveydenhuollon ammattilaiseksi. HUS on kansainvälinen. Huippuluokan tutkijat ovat edellytys edelläkävijyydellemme.” 

Strategisen päämäärän saavuttamiseksi määrittelimme vuoden 2020 tavoitteeksi, että henkilöstö suosittelee HUSia työnantajana ja suosittelijoiden osuus kasvaa viisi prosenttia vuodesta 2019. Tavoitteen toteutumista seuraamme työolobarometrin kysymyksellä ”Suosittelisitko HUSia työnantajana”.

Hyvä esimiestyö, johtaminen, ja erityisesti hyvä henkilöstöjohtaminen, työkulttuuri sekä työn merkityksellisyys ovat yleisesti asioita, joilla on vaikutusta siihen, suositteleeko työntekijä työnantajaansa esimerkiksi ystäville ja sukulaisille. 

Lähdimme vahvistamaan hyvän henkilöstöjohtamisen pohjaa ja HUSin suosittelua kolmen strategisen projektin avulla:

Projekteissa keräsimme hyviä käytäntöjä, teimme selvityksiä, haimme oppia muilta organisaatioilta ja etsimme ratkaisuja, joilla luoda yhtenäisiä käytäntöjä koko HUSiin. Valmisteluun osallistettiin henkilöstöä laajalti eri puolelta organisaatiota. 

Eteenpäin vievästä projektityöskentelystä ja yhdessä rakennetuista johtamisen, rekrytoinnin ja perehdytyksen malleista huolimatta emme kuitenkaan päässeet tavoitteeseemme. Työolobarometrissa ”Suositteletko HUSia työnantajana” -kysymyksen tulos heikkeni eniten kaikista kysymyksistä ja suosittelu laski viisi prosenttiyksikköä. 

Projektien tulosten vieminen käytäntöön ja yhtenäisten toimintamallien ja prosessien vakiinnuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Tätä jatketaan kuluvana vuonna, sillä HUSin vuoden 2021 yksi strateginen tavoite on varmistaa laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus. 

Arvot henkilöstöjohtamisessa

Arvojamme, kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus, vietiin vuoden aikana käytäntöön ja osaksi arkea. Erityisesti kohtaaminen ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka liittyvät kiinteästi hyvään henkilöstöjohtamiseen.

Arvostava kohtaaminen on työyhteisöämme määrittävä ominaisuus. Meidän pitää kohdata toisemme, potilaamme, kaikki asiakkaamme, ja myös opiskelijat ystävällisesti ja kunnioittaen. 

Yhdenvertaisuus ilmenee suhteissamme kaikkiin toimijoihin: kohtelemme henkilöstöä ja sidosryhmiä yhdenvertaisesti ja varmistamme yhdenvertaisen palvelutuotannon sekä alueellisesti että kielellisesti. Hyvä henkilöstöjohtaminen tukee myös edelläkävijyyttä.

Strategiset tavoitteemme 2021 

Vuoden 2021 henkilöstöjohtamisen strateginen tavoitteemme on ”Laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus varmistetaan”. Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia henkilöstöstä on samaa mieltä väitteen ”Olen tyytyväinen esimieheni ja työyksikköni johtamiseen” kanssa. 

Raportoimme tulokset neljännesvuosittain. Lisäksi tunnistamme kriittisen osaamisen alueet, ohjelmoimme jatkuvuuden turvaamisen ja johdamme osaamista laadukkaasti.

HUS Henkilöstökertomus PDF