HUSin vuosi 2020

Vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, ja meillä oli keskeinen tehtävä hoidon eturintamassa. Epidemia vaikutti koko vuoteen, mutta emme missään vaiheessa pysäyttäneet kaikkea muuta toimintaa.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti laajentui kaikkien HUSin sairaaloiden käyttöön syksyllä 2020. Ennen epidemian alkua Apotti oli käytössä noin puolessa HUSia. Kyseessä oli historiamme laajin toiminnanuudistukseen liittyvä hanke. Samalla otimme käyttöön asiakkaille suunnatun sähköisen asioinnin palvelun Maisan.

Sairaanhoidon palvelutoiminnan näkökulmasta vuosi oli hyvin poikkeuksellinen, kun palveluidemme kysyntä, kiireetöntä hoitoa vaativien lähetteiden ja päivystyskäyntien määrä laski. Koronavirusepidemian vuoksi pyrimme siirtämään elektiivistä toimintaa mahdollisimman paljon etävastaanotoille, mikä näkyi sähköisten palveluiden käytön voimakkaana kasvuna. Kaiken kaikkiaan epidemia vauhditti keskeistä strategista päämääräämme eli digitaalista muutosta, joka eteni odotettua nopeammin.

Toimintavuonna hoidimme liki 700 000 potilasta. Jäsenkuntien asukkaista noin joka kolmas käytti erikoissairaanhoidon palvelujamme.

Epidemialla oli merkittävä vaikutus myös talouteemme. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä vuonna 2020 oli 40 miljoonaa euroa, mikä johtui Apotin käyttöönoton kertaluonteisista kustannuksista. Lopullinen alijäämä muodostui kuitenkin suuremmaksi, mikä johtui koronavirusepidemian hoitoon liittyvistä lisäkuluista, joita saatu valtionavustus ei riittänyt kattamaan.

Teemme Helsingin yliopiston kanssa kotimaista ja kansainvälistä huippututkimusta. Myös vuonna 2020 meillä työskenteli yli tuhat erikoistuvaa lääkäriä ja yli 800 lääketieteen perustutkinto-opiskelijaa harjoitteli HUSin sairaaloissa. Vuoden aikana aloitettiin noin 60 koronavirustutkimusta, ja samaan aikaan nopeutimme tutkimusluvan saamista yksinkertaistamalla tutkimuksen aloittamista.

Vuosi 2020 oli uuden strategiamme ensimmäinen vuosi. Poikkeuksellisena vuonna lähdimme toteuttamaan strategiassa sovittuja päämääriä ja keskityimme tekemään tutuksi arvojamme, kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Yksi strategiassamme painottuva alue on vastuullisuus ja kestävän kehityksen noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on, että HUS on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Keväällä 2020 otimme merkittävän askeleen kohti hiilineutraaliutta, kun hankimme sähkönkulutuksellemme uusiutuvan, hiilivapaan sähköenergian alkuperätakuut.

Tervetuloa tutustumaan HUSin vuoteen 2020!